Boom ConsultBoom ConsultBoom ConsultBoom ConsultBoom Consult

Inrichten: Stam-sessies

Uw missie & visie zijn bepaald. Doelstellingen zijn geformuleerd. Nu gaan we deze vertalen naar de bedrijfsstrategie. Daarbij komen de volgende vragen naar voren:

     - Hoe gaat u uw doelstellingen bereiken?
     - Hoe gaat u de markt benaderen?
     - Welke marketingstrategie hoort hierbij?
     - Wat moet er gebeuren op het gebied van personeel? 
     - Welke medewerkers horen bij uw gekozen focus?
     - Welke cultuur hoort hierbij?
     - Welke systemen horen bij de gekozen missie, visie en hierbij passende doelstellingen.
     - Welke structuur hoort bij uw (nieuwe) organisatie?

Na deze sessie(s) weet u hoe u uw onderneming zou moeten inrichten om de missie en visie te bereiken.

« vorige pagina