Boom ConsultBoom ConsultBoom ConsultBoom ConsultBoom Consult

Uitdaging voor de startende ondernemer V - inrichten

Yvonne, getrouwd met Erik, komt dagelijks in situaties waarbij ze zich afvraagt hoe Erik hier tegenaan kijkt.

Yvonne:
Je missie en visie zijn beschreven. Je wilt aan de slag. Kan dat nu?

Advies Erik:
De neiging om direct aan de slag te gaan ken ik. Wat heeft het voor zin om nog te wachten met doen? Toch is geduld ook in dit geval een schone zaak. Ik adviseer vaak om na het richten, het bepalen van je missie en visie, te starten met inrichten voordat je gaat verrichten (= doen!). Ik adviseer dit omdat je eerst je missie en visie op strategisch niveau zult moeten door vertalen. Daarvoor bestaat het IOM ESH model (het Integraal Ondernemen Model – Evenwicht Samenhang en Heterogeniteit). De woorden integraal en evenwicht zijn erg belangrijk hierin. Ze geven aan dat je over verschillende aspecten moet nadenken en dat deze ook met elkaar in balans moeten zijn. In een bedrijf dat net start word je gedwongen om ontzettend veel keuzes te maken. Als je er dan voor zorgt dat je op strategisch niveau hierover hebt nagedacht wordt het op de lagere niveaus makkelijker om de invulling te bepalen. Anders kan het voorkomen dat de uitvoering niet op een goede manier op elkaar aansluit. En dat zorgt er weer voor dat je moet gaan bijsturen en corrigeren. Iets waar je eigenlijk geen tijd voor hebt in deze fase.

Erik is zelfstandig ondernemer en adviseert, coacht en traint (startende) MKB-ers en zzp-ers. Hij wil mensen en bedrijven inspireren om zelf eigenaarschap te nemen om zo het uiterste uit het leven en de organisatie te halen.